Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Wat doet een Gecertificeerd aankoopbegeleider? Waarom is hij verzekerd? en Hoeveel kost het? Antwoorden op veel gestelde vragen vind je op deze pagina.

Algemeen

Dat bepaal je zelf. Je maakt hierover vooraf duidelijke afspraken met de aankoopbegeleider. Deze worden vastgelegd in een Opdracht tot Dienstverlening. Natuurlijk is het verstandig als je je tijdens het gehéle aankoopproces laat begeleiden door een Gecertificeerd aankoopbegeleider. De aankoopbegeleider voert voor jou dan volgende werkzaamheden uit:

  • Samen met jou de woning bezichtigen
  • Onderzoeken of sprake is van achterstallig onderhoud of bouwkundige gebreken
  • Aangeven wanneer een bouwkundige keuring gewenst of noodzakelijk is
  • Onderzoeken of sprake is van bodemverontreiniging of specifieke gebreken, zoals de aanwezigheid van asbest, olietanks, betonrot ed.
  • Onderzoek doen naar de rechten en plichten die kunnen rusten op de woning en het perceel
  • De waarde van de woning bepalen en de onderhandelingsstrategie met jou bespreken
  • Namens jou de onderhandelingen voeren over de voorwaarden en de prijs
  • Ervoor zorgen dat jouw belangen zijn gewaarborgd en dat de voor jou van belang zijnde bepalingen worden opgenomen in de koopovereenkomst
  • De woning inspecteren vóór de overdracht en jou begeleiden met de verdere afhandeling

Dat klopt. Maar de Gecertificeerd aankoopbegeleider krijgt van jou de opdracht om je te begeleiden in het aankoopproces. Dat wordt vastgelegd in een Opdracht tot Dienstverlening. Als de aankoopbegeleider zich niet aan de gemaakte afspraken houdt en jij hierdoor schade ondervindt, kunt je de aankoopbegeleider hierop aanspreken. Dan is het prettig om te weten dat de aankoopbegeleider verzekerd is voor de schade die door zijn handelen kan ontstaan.

Kosten

Gecertificeerd aankoopbegeleiders bepalen zelf welk tarief zij met jou afspreken. Omdat de aankoopbegeleider tevens hypotheekadviseur is en je dus alles onder één dak kunt regelen, ben je meestal aanzienlijk voordeliger uit, dan wanneer je een reguliere makelaar inschakelt.