Over Frank

Verantwoordelijkheid: Samen met jou de woning bezichtigen Onderzoeken of sprake is van achterstallig onderhoud of bouwkundige gebreken Aangeven wanneer een bouwkundige keuring gewenst of noodzakelijk is Onderzoeken of sprake is van bodemverontreiniging of specifieke gebreken, zoals de aanwezigheid van asbest, olietanks, betonrot ed. Onderzoek doen naar de rechten en plichten die kunnen rusten op de woning en het perceel De waarde van de woning bepalen en de onderhandelingsstrategie met jou bespreken Namens jou de onderhandelingen voeren over de voorwaarden en de prijs Ervoor zorgen dat jouw belangen zijn gewaarborgd en dat de voor jou van belang zijnde bepalingen worden opgenomen in de koopovereenkomst De woning inspecteren vóór de overdracht en jou begeleiden met de verdere afhandeling

Kom in contact met Frank